Dorosłym, chcącym rozpocząć swoją przygodę z językiem obcym, rozwinąć lub odświeżyć swoje umiejętności językowe oferujemy kursy języka angielskiego,
niemieckiego i włoskiego na wszystkich poziomach. Po kilku lekcjach zapoznawczych zaproponujemy Państwu dobór odpowiednich materiałów dydaktycznych oraz dostosujemy intensywność nauki do Państwa potrzeb i możliwości czasowych. Dorosłym oferujemy naukę w małych, kilkuosobowych grupach, a także zajęcia indywidualne.