Uczniom gimnazjalnym oraz szkół średnich oferujemy kompleksowe i gruntowne przygotowanie do testu gimnazjalnego oraz matury z języka angielskiego i niemieckiego. Poprzez systematyczną, intensywną naukę uczniowie szybko rozwijają swoje umiejętności językowe, poznają bogate słownictwo, opanowują struktury gramatyczne, a regularnie ćwicząc wypowiedzi ustne, przełamują bariery komunikacyjne.