`Direct Immersion`

PLAN – BUSINESS ENGLISH

PIĄTEK

18:00- 19:00                                  Start programu. Zapoznanie kursantów z native speakerami.

19:00- 20:00                                  Wspólna kolacja.

20:00- 21:00                                  Prezentacja programu. Omówienie i dyskusja o przydatności

poszczególnych punktów programu w życiu zawodowym

kursantów.

21:00 —                                        Czas wolny

SOBOTA

8:30- 9:30                                      Śniadanie

9:30- 10:30                                    Negocjacje. Film. Dyskusja.

10:30- 11:30                                  Negocjacje- Trening.

11:30- 12:00                                  Przerwa na kawę

12:00- 13:00                                  Firma i jej struktura. Praca poszczególnych działów. Biuro.

Dyskusja. Trening poruszania się po firmie.

13:00- 14:00                                 Obiad

14:00-15:00                                   Konferencje. Spotkania biznesowe. Organizacja spotkań.

Opisywanie wykresów. Dyskusja.

15:00- 16:00                                  Czas wolny

16:00- 17:00                                  Rozmowy telefoniczne w biznesie. Rozmowy przez skype.

Dyskusja. Trening. Odgrywanie ról.

17:00- 18:00                                  Korespondencja biznesowa. Dyskusja. Trening.

18:00- 19:00                                  Kolacja

19:00- 20:00                                  Rozmowa kwalifikacyjna. Pytania. Dyskusja. Trening.

Odgrywanie ról.

20:00- 21:00                                  Sukces w biznesie. Film. Dyskusja.

21:00 —                                         Czas wolny

 

NIEDZIELA

08:30- 9:30                                       Śniadanie

09:30- 10:30                                     Sesja telefoniczna- rozmowy telefoniczne. Trening.

10:45                                                 Wymeldowanie

11:00- 12:00                                     Sesja korespondencyjna- pisanie maili. Trening.

12:00- 13:00                                     Obiad

13:00- 14:00                                     Współczesny marketing. Efektywna reklama. Dyskusja.

14:00- 15:00                                     Kultura a biznes. Porównanie obsługi klienta w trzech

wybranych państwach. Profesjonalizm. Dyskusja.

15:00- 16:00                                     Czas wolny

16:00- 17:00                                     Stres w miejscu pracy. Wystąpienia publiczne.

Rozwiązywanie problemów. Różnice w  prawie pracy.

17:00- 18:00                                     Podsumowanie programu. Streszczenie zagadnień.

18:00                                                Zakończenie programu. Rozdanie certyfikatów.