Poza nauką języków obcych, oferujemy również rzetelne tłumaczenia oraz weryfikację językową obcojęzycznych specjalistycznych tekstów z zakresu handlu, ekonomii, bankowości, finansów, logistyki, IT, prawa, budownictwa, a także tekstów zwykłych z zakresu tematyki ogólnej. Zapewniamy terminowość, poufność, profesjonalizm oraz konkurencyjne ceny.