Bezpłatny kurs języka angielskiego

Od listopada 2014 roku nasza szkoła realizuje bezpłatny kurs języka angielskiego w ramach programu `Otwarta Europa`. Dzięki kursowi 60 osób z naszego regionu korzysta z bezpłatnej nauki zakończonej egzaminem TOEIC.  Po ukończeniu szkolenia Kursanci otrzymają certyfikaty językowe poświadczające umiejętność posługiwania się językiem angielskim w życiu codziennym i w międzynarodowym środowisku pracy.